ansah-pewudie.com © 2009                    

 

Kojo Ansah-Pewudie

 

 

Om Mig

 

 

Jag är född och uppvuxen i Ghana i västafrika och kom till livet 1959. Jag är den tredje av fyra syskon, två äldre systrar och en lille bro samt tre halv syskon. Precis som de flesta har jag världens bästa familj, jag älskar mina syskon mer än något annat och naturligtvis min 86 åriga mamma. Pappa gick tyvärr bort när jag var 17år.

 

Jag hamnade i Sverige av en slump 1984 då genom ett utbytesprogram med namnet ICYE (International Christian Youth Exchange). Jag bodde då i Sverige i ett år innan jag flyttade till England för att plugga International Marknadsföring. Kärleken drog mig tillbaka till Sverige 1987 och har bott i Sverige sen dess.

 

1988 flyttade jag från Karlstad till Göteborg för att läsa intensiv svenska vid Göteborgs Univeristet i syfte att sedan återvända till högskolan i Karlstad för att läsa företagsekonomi. Av någon anledning fick jag antagnings brev från Chalmers att börja läsa Systemvetenskap.

 

Redan i april 1988 hade jag hunnit kombinera heltids studier på universitetet med heltids jobb på Volvo, eftersom jag inte hade bidrag från varken CSN eller socialen. Att jobba heltid och plugga heltid var rätt "kul", snacka om att vara en levande robot.

 

Jag har under mina tjugo två år i Sverige aldrig varit arbetslös. Jag har arbetat som diskare på hotel, lagerarbetare, systemutveklare, IT ansvarig och numera som Processledare.

 

Jag har sedan 11 års ålder viljat vara politiker och idag inser jag att jag har varit politiker sedan jag var 12 år gammal. Politik för mig handlar om viljan att göra sin närmiljö bättre och söka rättvisa i samhället och framför allt står vid de svagastes sida och kämpa för det som är gott. Detta har jag gjort sedan jag var 12 år genom att antingen bilda egna föreningar i syfte att få till stånd de förändringar jag söker eller går med i föreningar jag anser står för mina egna värderingar. 

 

Jag är sedan två år tillbaka aktiv även i den riktiga politiken som ersättare i min stadsdelsnämnd. Min ambition är att fortsätta vara aktiv i samhällsutveckling och göra min lilla bit för det goda i samhället.

 

Följande är några av mina fivilliga engagemang och förtroende uppdrag:

 

 

 • Styrelseledamot och medlem i Arbetsutskotet i Rädda Barnens Riksförbund
 • Medlem i Demokratiministerns Idérum för dialog kring gemensam värdegrund
 • Styrelseledamot i Sparbankstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse
 • Ledamaot i Jan Liebigs donationsfond
 • Ersättare(fp) SDN Gunnared, Göteborgs Kommun
 • Styrelseledamot i FolkpartietLiberalernas lokalförening i Gunnared-Lärjedalen
 • Ordförande i Center för African Relations
 • Styrelseledamot i föreningen Africa Calling
 • Tidigare medlem i NUTEKS referensgrupp för invandrarföretagande
 • Tdigare ordförande i Göteborgs Frörenings Center (GFC)
 • Tidigare ledamot i Rädda Barnens distriktförbund i Göteborg
 • Tidigare ordförande för Afrosvenskarnas riksförbund i Göteborg
 • Tidigare ordförande i Ghana Union of Gothenburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guiding Principle»

Believe your beliefs, doubt your doubts. Never believe your doubts nor doubt your beliefs.